Forma1

F1-2019 - Spanyol Nagydíj - Barcelona

JátékosMennyien NEM fejezik be a versenyt?LapsKi nyeri meg az időmérőt?1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.Points
nagyjozsef4LECHAMHAMBOTVERVETLECGASGROMAGRICKVY94
ferike524HAMBOTHAMBOTVETVERLECGASNORALBSAIRAI77
dzsakesz395HAMHAMHAMBOTVETVERLECGASRAIPERMAGSAI72
mikroba3BOTHAMBOTVETLECVERGASMAGRICSAIALB67
Cifuentes4LECHAMBOTVETRICLECVERRAISAIGIOHUL67
jofej2HAMHAMBOTVETLECVERGROMAGNORGASRAI64
zefi4HAMHAMHAMBOTVERLECVETGIORAIHULGASMAG63
zoltan8824HAMHAMHAMBOTLECVETSAIHULVERKVYPERSTR60
zola133HAMHAMHAMBOTVETLECVERRICRAIHULKVYSTR60
petibaba4LECHAMHAMBOTLECVETVERPERRAIRICGASNOR55
ahuarto@gmail.com6BOTHAMHAMBOTVETLECVERMAGRICKVYRUSGRO55
lukacsgy4VERHAMHAMBOTVETLECVERGASGROHULSAINOR55
kalmanolga374HAMHAMHAMBOTVETVERPERLECRAIGASNORSAI48
remy1HAMHAMBOTVETLECKVYRAISAIRICSTRHUL48
jani4HAMHAMHAMLECBOTVETRICVERHULGROPERKVY42
FMZS3LECBOTBOTHAMVETLECVERGASMAGKVYRAIGRO41
somsai5HAMBOTHAMVETVERLECGASGROMAGKVYNOR41
ldoma4BOTBOTBOTHAMVETVERLECGASGROMAGKVYNOR41
fc bayern3VETHAMVETVERLECBOTMAGGRORAIGASNOR40
Milan804LECHAMBOTHAMVERVETLECGROGASNORALBPER39
coulti4LECLECBOTHAMVETVERLECGASMAGGROSAINOR36
csabesz952ALBSAISAIBOTRICHAMHULGASSTRALBRUSRAI34
danityu2BOTBOTBOTHAMVETVERLECGASGROMAGNORRIC33
costa3VERBOTBOTVETVERLECGROMAGGASSAIRAIKVY32
Wipi FC3HAMHAMHAMVETBOTLECVERKVYHULPERRICRAI30
ule043LECBOTBOTHAMVETLECVERGASGROMAGKVYNOR29
leicester454VERBOTBOTHAMVETVERLECGASGROKVYMAGRIC29
ufodani4LECBOTBOTHAMVETLECVERGASMAGGRONORALB29
Fodi3VERLECVERBOTLECHAMHULSAIPERVETGASRAI18
luczakrisztian5BOTBOTBOTHAMLECVETVERGROGASMAGSAIRAI17
bekkelek3BOTBOTBOTHAMVETLECVERGASGROMAGRICSAI17
Scuderia_Ben2VETLECVETLECHAMVERBOTGASKVYPERRICNOR16
gyuri2VERHAMBOTHAMVETLECVERMAGGROGASKVYALB16
gabor-kispestrol4LECVETVETLECBOTHAMVERHULGROPERKVYGAS12
Fairko593LECBOTHAMVETLECVERGASRICGRONORRAI12
usa593LECHAMBOTHAMVETLECVERGASKVYNORRICMAG12
BrunnZoltan3BOTBOTHAMRICVETMAGRUSSAILECSTRHUL12
kincskereso3BOTHAMBOTHAMVETVERLECRICGASMAGGRORAI12
TICSIZ4BOTHAMBOTHAMVETLECVERGASGROMAGNORSAI12
regi19694HAMBOTBOTVETHAMLECRICVERNORHULSAIRAI10
libuda4BOTBOTBOTVETHAMLECVERMAGGROGASALBSAI5
tazmanch3HAMLECVETHAMLECBOTVERSAIGRORAIMAGGAS5
TATA4GASHAMBOTHAMRICGASVERPERRAIHULMAGKVY0
ftcsabesz0GASKUBVETRICHAMBOTRAIVERHULPERGIOMAG0
SIMON TIBI4BOTVETBOTVETHAMLECVERMAGRAIGASSAIPER0
szaboz773BOTBOTHAMVETLECVERMAGGROGASNORRIC0

F1-2019 - Azerbajdzsáni Nagydíj - Baku

JátékosMennyien NEM fejezik be a versenyt?LapsKi nyeri meg az időmérőt?1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.Points
gyuri4LECLECHAMBOTVETVERLECPERKVYNORGIORIC72
zola132HAMHAMBOTHAMVERVETLECRICKVYGROSAIRAI67
leicester455LECLECHAMBOTVETVERLECPERRAIRICALBMAG56
danityu3LECLECVERVETHAMBOTLECPERSAIKVYRICRAI53
bekkelek5HAMVETHAMBOTVETVERLECPERRAIKVYNORSAI51
ldoma3VETLECHAMBOTVETVERLECPERKVYSAIMAGGAS51
ule044LECLECHAMBOTVETVERLECGASPERGIOHULNOR48
tazmanch3LECVETVETHAMLECBOTVERGASSAINORRAIRIC47
lukacsgy4LECLECHAMVETBOTVERLECGASHULSAINORRAI45
FMZS3LECLECHAMBOTVETVERLECNORPERSAIKVYGAS44
costa5VERLECVETHAMLECVERRICPERGASSAIRAISTR42
libuda4VETLECBOTLECHAMVERRAIHULRICKVYPERMAG41
nagyjozsef4GASLECHAMBOTVERVETLECPERGASSAIRICRAI40
zoltan8823HAMHAMHAMBOTVETVERRAILECHULGASSTRKVY39
senkki5HAMHAMBOTVETVERLECALBNORMAGKVYGAS39
ferike524LECLECHAMVETBOTLECVERPERSAIRICNORHUL33
csabesz952NORBOTHAMVERVETLECGRORUSSAIRAIRICHUL32
ufodani5LECHAMHAMBOTVETLECVERPERNORKVYRICSAI32
Mita103BOTLECVETHAMLECVERBOTRAIALBRICMAGNOR30
valaki3LECHAMVETBOTLECVERPERKVYNORRICSAI29
fc bayern4VETLECLECVETHAMVERBOTKVYSAISTRMAGGRO28
Fodi0BOTVERVERSTRVETBOTHAMRAISAIHULGIOGAS27
KozarP285HAMHAMBOTVETVERRICRAIGROPERSAIKVY27
dzsakesz395HAMVETHAMBOTVETVERNORRAILECPERKVYRIC27
luluzeg766HAMHAMBOTVETKVYLECRUSRAIVERGROPER27
Scuderia_Ben7VERVETLECVERVETPERBOTHAMRAINORRICGIO27
regi19693BOTHAMBOTLECHAMVETRICSAIRAIPERNORVER25
Wipi FC3HAMHAMHAMVETBOTVERLECKVYRAIHULGASPER24
jofej5LECLECHAMBOTVETVERNORPERKVYSAIRIC23
szaboz774LECLECVETHAMBOTVERPERNORGASSAIRIC21
ahuarto@gmail.com6BOTBOTHAMBOTVETLECVERRICSTRRUSRAIHUL20
TICSIZ5LECVETHAMBOTVETLECVERKVYRAIGASRICSAI20
coulti4VERHAMHAMBOTVETLECVERGASMAGSAIRAINOR19
nemmmondomel4HAMVETHAMLECVETBOTVERMAGRAISAINORPER19
Fairko593LECHAMBOTVERVETLECRICPERSAIKVYNOR17
Cifuentes4HAMHAMHAMBOTRICLECSAIRAIVERNORHULGRO16
kincskereso3HAMHAMHAMBOTVETLECVERMAGRICSAIPERGAS15
petibaba3HAMHAMHAMBOTVETLECVERGASRICRAINORRUS15
jani3BOTHAMHAMRICVETBOTMAGLECKVYVERHULGRO15
zefi3HAMHAMHAMBOTLECVERGIORAIVETHULRICMAG12
kalmanolga373HAMHAMHAMBOTVERVETLECGASRAIHULRICPER12
luczakrisztian6HAMVETHAMVETLECBOTVERSAISTRMAGGASRAI12
ftcsabesz0VETVERLECVETHAMVERRICBOTPERSTRKVYHUL12
BrunnZoltan3LECBOTHAMVETBOTLECRICGROVERSAIRAISTR10
gabor-kispestrol4LECVETVETLECBOTHAMVERKVYHULPERGROGAS9
SIMON TIBI5BOTBOTHAMVETLECBOTVERMAGSTRRICSAIHUL5
salamonteam2LECVETVETLECHAMBOTKVYVERALBSAIGASNOR5
usa593LECLECLECVETHAMBOTVERSAIGASGIORAIALB5
remy4BOTHAMHAMVETLECBOTRICVERRAISTRRUSNOR4
TATA4HAMHAMVETBOTRAIVERHULRICPERGROKUB4
mikroba3BOTHAMVETBOTLECPERKVYVERRAIRICSAI0
Milan806VERLECHAMBOTVERVETPERLECRICSAIRAINOR0

F1-2019 - Kínai Nagydíj - Shanghai

JátékosMennyien NEM fejezik be a versenyt?LapsKi nyeri meg az időmérőt?1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.Points
FMZS3VETVETHAMVETBOTVERLECHULRICSAIRAIGAS73
ule044BOTHAMHAMBOTVETLECVERHULNORRUSRAIMAG70
TICSIZ3HAMLECHAMBOTVETLECVERGASRAIRICGROMAG70
ferike524HAMVETHAMBOTVETLECVERGASHULRICMAGRAI70
lukacsgy4HAMHAMHAMBOTVETLECVERGASHULSAIGRONOR70
danityu3HAMHAMBOTVETLECVERRICHULMAGRAIPER70
Fairko593VETBOTHAMBOTVETLECVERRICHULRAIGASKVY63
jani4HAMHAMHAMBOTVETRICMAGLECKVYVERRUSGRO58
nemmmondomel4VETVETBOTHAMVETVERLECGASHULGROMAGSAI51
Mita103BOTHAMHAMVETBOTVERLECRICGASHULKVYGRO49
SIMON TIBI4BOTHAMVETBOTVERLECRICGASMAGHULGRO49
regi19693BOTHAMHAMBOTRICVETRAIVERMAGGROPERRUS43
kalmanolga374HAMHAMHAMBOTVERVETRAILECGROHULNORMAG43
zefi4HAMHAMHAMBOTVERLECVETSTRRAIGROHULMAG43
Cifuentes4HAMLECHAMBOTLECVETVERRICGIONORPERSAI43
kincskereso3BOTHAMBOTHAMVETLECVERGASHULMAGPERALB39
Milan804BOTVETHAMLECVERVETBOTRICMAGKVYRAIGAS37
libuda3BOTBOTLECHAMVETVERGASHULNORRICMAGSAI32
BrunnZoltan3BOTHAMBOTHAMVETLECRICRAINORPERRUSSAI27
kujon483HAMVETHAMLECRAIBOTPERRICVERHULKVYNOR25
zoltan8823HAMHAMHAMLECBOTVETHULRICMAGGIOKUBNOR25
TATA5HAMGASHAMVETGASBOTRAIPERHULRICVERGRO25
Wipi FC3HAMHAMHAMVETBOTLECVERRICRAIKVYHULPER25
coulti3VETLECLECVETHAMBOTVERGASMAGGRORAISAI24
Scuderia_Ben4HAMVETBOTLECHAMVERVETRICHULNORSAIALB24
gyuri4BOTBOTBOTHAMVETLECVERHULGROSAIRICMAG20
leicester454LECBOTBOTVETLECHAMVERGASGRORICHULRAI17
petibaba3LECLECLECHAMVETBOTRICVERRAIGASNORMAG15
ahuarto@gmail.com5LECLECLECHAMVETBOTVERRICKVYRAIHULRUS15
ufodani4BOTVETBOTHAMVETLECVERHULMAGGASGRORIC15
nagyjozsef4BOTVETBOTHAMVETLECVERRICGASHULMAGGRO15
ldoma4BOTVETBOTHAMVETLECVERHULGASMAGRICGRO15
remy3VETVETVETLECHAMVERRICSAIRAIHULBOTRUS12
mikroba3HAMVETVETHAMBOTLECVERRICHULSAIRAIKVY12
zola133BOTBOTVETLECVERHULSTRSAIGASRICRAI12
Fodi4LECBOTLECHAMVERPERHULGASMAGSAIKVY12
szaboz774BOTBOTHAMLECVETVERHULRICGASGROMAG12
bekkelek2BOTBOTBOTHAMLECVETVERRICGASHULGROMAG9
salamonteam3LECLECLECVETBOTHAMMAGRAIKVYRICGASKUB0
gabor-kispestrol4LECVETVETLECBOTHAMVERSAIGROMAGHULSTR0
luczakrisztian6HAMVETVETLECHAMBOTRAIVERPERRICGROSAI0
fc bayern3VETVETVETHAMBOTLECRICGROGASKVYHULPER0
jofej3HAMBOTVETHAMLECVERRICHULGROGASNOR0
usa593LECLECVETLECHAMBOTVERHULSAIGASRICGRO0

F1-2019 - Bahreini Nagydíj - Szahír

JátékosMennyien NEM fejezik be a versenyt?LapsKi nyeri meg az időmérőt?1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.Points
regi19693HAMBOTHAMBOTVETVERRICSAIRAIHULLECGRO67
zefi3HAMHAMHAMBOTVERRAIVETLECRICHULMAGGRO55
coulti3HAMHAMHAMLECVETVERBOTMAGSAIGASNORRAI49
FMZS3HAMHAMHAMVETBOTVERLECMAGSAIRAIRICPER49
zoltan8823HAMHAMHAMBOTHULVETMAGSAIGASVERNORRAI43
petibaba4HAMHAMHAMBOTRICVETLECRAIVERHULPERGAS43
Cifuentes5HAMBOTHAMBOTVETLECRAIRICVERHULKUBSAI43
kalmanolga375HAMHAMHAMBOTVERRAILECGROMAGRICNORKVY43
zola133HAMHAMHAMBOTVETLECVERRICMAGRAIPERGRO43
ahuarto@gmail.com5HAMBOTHAMBOTVETLECVERPERRICRAIKVYRUS43
Wipi FC3VETHAMVETHAMLECVERBOTPERRAIKVYSAIGRO39
fc bayern4VETVETHAMLECVERBOTMAGRAISAIGROGAS39
BrunnZoltan3HAMHAMHAMVETBOTVERRICLECGROSAIPERSTR37
TATA5HAMHAMHAMVETBOTVERHULPERRICGRORAIKVY37
SIMON TIBI5HAMHAMHAMVETBOTVERLECSAIGASRAIKVYGRO37
csabesz953ALBHAMHAMLECRICVERKUBMAGHULSAIKVYRUS37
dzsakesz394HAMHAMHAMVETBOTLECVERMAGRAIRICSAINOR37
libuda3LECBOTVETBOTHAMLECVERGASRAIKVYRICSAI35
joco694LECLECHAMLECVETBOTVERRICHULSTRGROKUB35
costa3VETVETVETBOTLECHAMVERGASHULRICMAGKVY33
mikroba3VETVETHAMLECVERBOTRAISAIGROGASKVY27
Mita104BOTVETHAMLECBOTVERMAGRICGASNORSAI27
jani5HAMHAMHAMVETBOTRICVERPERSAISTRHULMAG25
luczakrisztian6HAMHAMHAMVETBOTRICVERRAILECHULKUBMAG25
botond2VETHAMHAMVETPERRAIRICSAIMAGBOTSTRNOR25
KozarP284HAMHAMHAMVERVETBOTRAIGRORICSAIPERKUB25
gabor-kispestrol5BOTHAMBOTHAMVETLECVERGASRAIKUBKVYPER24
ftcsabesz1VETVETHAMLECRAIBOTVERKVYSAIRICGAS19
danityu2LECVETLECVETHAMBOTVERMAGSAIRICRAIPER17
somsai5VETVETVETHAMBOTVERRAIHULRICKVYGROSAI12
ule043VETVETVETLECHAMBOTVERNORGASGRORAIMAG12
kincskereso3HAMHAMVETLECHAMBOTVERMAGRAIRICPERALB12
gyuri4VETVETVETLECHAMBOTVERHULRAIMAGSAIRIC12
Fairko594VETVETVETLECHAMBOTMAGSAIRAIRICGASNOR12
Milan804VETVETLECHAMVETVERBOTRAIMAGNORRICGAS12
usa593VETVETVETLECHAMBOTHULGROMAGRICVERPER12
ldoma3LECLECLECVETHAMBOTVERMAGSAIRAIGROGAS10
salamonteam4LECBOTBOTVETHAMLECVERRAIGROSAIHULRIC5
lukacsgy3LECBOTVETLECHAMBOTVERGASHULMAGSAIKVY5
ufodani4LECVETVETLECHAMBOTVERMAGSAIRAIGRONOR5
TICSIZ4LECHAMLECVETHAMBOTVERMAGSAIRAIGROGAS5
ferike524LECHAMLECVETHAMBOTVERMAGSAINORRICRAI5
Scuderia_Ben4VETLECVETLECBOTHAMVERSAIMAGNORRICHUL5
szaboz774LECLECVETHAMBOTVERMAGGRONORRAIRIC5
remy4BOTHAMBOTVETRAILECRICVERGIORUSHULGAS0
kujon483HAMVETBOTHAMVETRAIVERSTRGROMAGPERGAS0
tazmanch3VETVETVETHAMBOTLECVERHULGRONORSAIGAS0
Fodi3BOTVERVERHAMVETBOTSAIGROLECGIOPERSTR0
nagyjozsef4VERVETVETLECHAMBOTVERMAGSAIRAIGRONOR0
pifti843VETVETLECHAMBOTVERMAGRICNORRAIHUL0
bekkelek3VETVETVETLECHAMBOTVERMAGSAIRAINORGRO0
takosi4VETVETLECHAMBOTVERRICMAGSAIRAIGRO0
leicester454BOTVETLECHAMBOTVETVERMAGNORRICRAISAI0
jofej3VETVETLECHAMBOTVERMAGGRORICRAINOR0

F1-2019 - Ausztrál Nagydíj - Melbourne

JátékosMennyien NEM fejezik be a versenyt?LapsKi nyeri meg az időmérőt?1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.Points
zola132BOTBOTVETVERLECRAIMAGGRONORRICKVY69
ldoma4BOTHAMHAMBOTVERVETLECGROMAGRAIRICGAS61
ahuarto@gmail.com6HAMHAMBOTVETVERLECRAIGASKVYRICSAINOR45
lukacsgy6HAMHAMHAMBOTVERVETGASRAIHULMAGRICLEC44
usa593VETHAMVETHAMLECBOTGROMAGVERNORRAIGAS39
jofej3BOTHAMHAMVETBOTVERLECGROMAGRAIPERRIC38
Milan804VETHAMVETHAMVERLECGROBOTMAGNORPERRAI38
ufodani4BOTHAMHAMBOTVETVERLECGROMAGRAIPERGAS34
kalmanolga374HAMHAMHAMBOTVERVETGASRAIRICHULSAILEC32
fc bayern4VETVETVETHAMLECVERBOTMAGRAIRICHULNOR30
nagyjozsef4VERHAMHAMBOTVETVERLECGROMAGRAIRICHUL29
komlos2HAMHAMRICVERRAILECVETRUSKUBMAGGIO27
ule044RAIHAMVETHAMLECBOTVERGASGROHULRICRAI23
csabesz953HAMHAMHAMHULVETRICLECKVYRUSNORKUBRAI21
Wipi FC3HAMHAMHAMVETBOTLECKVYVERHULPERSAIGRO21
Mita103LECHAMHAMVETBOTVERLECRAIRICHULGROSAI21
tazmanch3HAMHAMHAMVERBOTVETGASRAILECRICHULGRO21
TATA4VETVETVETHAMRAIBOTVERRICGROPERSAIHUL18
BrunnZoltan4BOTVETHAMVETRICBOTLECSAIRAIVERKUBHUL17
petibaba4HAMHAMHAMVETRICBOTRAIVERLECHULPERKVY17
libuda4HAMHAMHAMBOTVETVERGASGRORAILECRICKVY17
ferike524HAMHAMHAMVETBOTVERLECGROMAGRICHULRAI17
leicester454LECHAMHAMBOTVETVERLECGRORAIRICHULPER17
TICSIZ5HAMHAMHAMBOTVETVERLECGASGROMAGHULRIC17
bekkelek5HAMHAMHAMBOTVETVERLECGRORAIMAGHULRIC17
kincskereso4HAMHAMHAMVETBOTVERLECGROMAGPERRAIRIC17
Fairko594VERHAMHAMBOTVETVERLECRAIGROMAGRICHUL17
FMZS4HAMHAMHAMVETBOTVERLECRAIGROMAGPERHUL17
bro6HAMHAMHAMBOTVETLECVERGROMAGRAINORRIC17
ki19693HAMRICHAMRICVETRAIBOTRUSSAIKUBSTRGRO16
mikroba3HAMHAMVETBOTVERRAIGROMAGHULPERKVY16
KozarP285HAMVETHAMVETVERBOTRAIHULPERSAIKUBGAS15
keller19714VETHAMVETVERBOTGROLECMAGNORRAIPER15
remy5VETVETVETRICHAMLECBOTRAIKUBSAISTRVER12
dzsakesz395HAMHAMVETBOTLECVERMAGRAIRICNORHUL12
pifti844VERHAMBOTVETLECVERGROMAGRAIRICNOR12
danityu2HAMHAMBOTVETVERLECGRORAIRICPERNOR12
gyuri4HAMHAMBOTVETLECVERPERMAGGRORAIKVY12
szaboz773HAMHAMHAMBOTVETLECVERGRORAIMAGPERNOR9
zefi3HAMHAMHAMBOTRAIRICVERVETGROHULPERSAI9
zoltan8823HAMHAMHAMVETMAGHULGASPERRICSAIKUBGRO9
takosi3HAMHAMHAMVETLECBOTVERRICGROPERKVYALB9
SIMON TIBI4HAMHAMHAMVETBOTRICVERLECPERGASHULRAI5
jani4HAMHAMHAMVETBOTRICPERGROVERMAGKVYSAI5
luczakrisztian8BOTHAMBOTVETLECVERRAIRICMAGPERGRO5
Fodi3VETVERVETHAMRICKVYHULBOTGIOKUBRUS4
Scuderia_Ben3VETVETHAMVETBOTLECVERGROMAGHULPERRIC4
joco694RAIVETVETRAIHAMRICVERGROBOTPERHULSTR0
gabor-kispestrol0HAMVETVETRAIBOTHAMVERRICKUBPERHULGAS0
salamonteam5VETVETVETLECHAMBOTVERRICRAIGROKUBHUL0
botond2VETRAIHAMVETHULRAIGASRICPERSAIGIOVER0
coulti4VETVETHAMVERVETLECBOTGRORAINORGASSAI0
nagyz634HAMHAMBOTVETVERRICLECRAINORHULSTR0


mystat Tippeldmeg.hu © 2013 - Készítette: Szabó Zoltán  |   Regisztráltak száma: 2730 Kapcsolat Tippek leadása      | Emlékeztető      |

tippeldmeg.hu ®